75inQ 056

75inQ versnelt de transitie naar een duurzaam energiesysteem (SDG7) door in te zetten op gendergelijkheid aan tafel (SDG5). De energietransitie heeft impact op ons allemaal, M/V/X, en diversiteit draagt bij aan het versnellen, innovatie en inclusiever maken van deze transitie.
Daarom is het van belang dat iedereen aan tafel zit. M/V/X.

Om aan de doelen van Parijs te voldoen moeten we sneller, beter en innovatiever aan de slag met de energietransitie. Het is alle hens aan dek, alle hens, M/V/X.