Erfdelen 055

Sociaal, duurzaam en kleinschalig wonen op voormalige boerenerven.
Een betere wereld nalaten voor onze (klein)kinderen, daar draait het om.