aanvulling getijde op windpark 012

uitgaand van een windpark op zee.
bestaand of nieuw.
infrastuctuur is voor de windmolen aanwezig en ook voor ander te begruiken.
plaats onder water met een laag koppel op de fundatie aan weerszijde van de mast bijv. van fishflow turbines om te profiteren van de getijdewerking die er altijd is.
een luwe zone creeeren (screen) tussen de masten verhoogt het rendament en creerd bescherming tegen de stroming en shelter voor de vis
prbeer het totale rendament van onze samenleving te verbeteren met weing doekoe.:)