Zonnepanelen en windturbines bij industrieterreinen. 011

Bij elke industrieterrein komen er windturbines en op de veelal platte daken komen erzonnepanelen.
De industrie is toch al gericht op duurzamer werken. Zij zullen achter dit idee staan. Ook is het dan minder storend in plattelandsgebieden.
Zonnepanelen en windturbines bij industrieterreinen.