Nieuw geld voor een nieuwe economie: jouw klimaatacties als bouwstenen voor de samenleving van d 478

De EnergyCoin Foundation legt klimaatwinst van meetbare individuele klimaatacties vast in tokens (fietskilometers en bespaard gas, uitgedrukt in vermeden CO2 en Ä vermeden klimaatschade). Dit laten we zien op een individueel dashboard. We ontwikkelen dit door naar een instrument voor collectieve actie: de lokale klimaatbank. Groepen inwoners kunnen hier samen gerealiseerde klimaatwinst verzamelen en inzien. Hiermee kunnen ze samen de boer op. Naar een pensioenfonds bijv. die haar fonds kan vergroenen. Opgehaald geld kan lokaal worden geÔnvesteerd in nieuwe klimaatprojecten.
Zo krijgen we inzicht in gezamenlijk geboekte resultaten en bouwen we samen aan een duurzame toekomst en toekomstbestendig waardesysteem.
Niemand wil deze planetaire crisis, maak de dagelijkse klimaatkeuzes van mensen zichtbaar en laat zien hoeveel positieve impact we samen hebben, zorg voor een waardesysteem dat een klimaatneutrale en eco-positieve samenleving snel dichtbij brengt.