Duurzame WoningcoŲperatie 467

De 'Duurzame WoningcoŲperatieí stelt zich tot doel om particuliere woningeigenaren (ook met een relatief laag en/of onzeker inkomen) en wonend in een verouderde voormalige corporatiewoning, te helpen om mee te doen wanneer die corporatie aan de slag gaat met de verduurzaming van haar bezit in hun wijk. De coŲperatieve juridische structuur is gebaseerd op het uitgangspunt dat het ten dienste staat van het economische belang van de aangesloten leden (gemeenten, woningcorporaties en vastgoedinvesteerders) en waarbij tegelijkertijd maatschappelijke impact wordt gecreŽerd. Bovendien is er sprake van een structurele samenwerking met het oog op een noodzakelijke opschaling naar andere wijken en energieregioís.
Het klimaatvraagstuk raakt ons allemaal, zorg dat niemand uit onvermogen achterblijft.