Swip Swap speelgoed ruil app 444

Swip Swap is een app waarmee kinderen en (groot)ouders op een eenvoudige en leuke manier speelgoed kunnen ruilen. Uit onderzoek blijkt dat 66% van het speelgoed in huis niet meer gebruikt wordt. Via de zolder belandt het gros bij het afval. Zonde van het geld, grondstoffen, energie en het milieu.
Met Swip Swap kunnen kinderen zelf speelgoed ruilen met kinderen in de buurt. Met het ouderaccount houden ouders toezicht en assisteren bij het ruilen. Een interactieve interface en gamification maken Swipswappen een leuke activiteit. Swip Swap faciliteert lokaal hergebruik, draagt bij aan gedragsverandering en de transitie naar een circulaire economie.

Geef de jeugd de kans om zelf bij te dragen aan een duurzame toekomst