De Clique: Reststromen gebruiken om de stad te voeden, bouwen en kleden 443

Zoveel mogelijk van de reststromen lokaal en in samenwerking met regionale partners verwerken om er nieuwe producten van te maken die weer nuttig zijn voor de stad. Door bedrijven te ontzorgen met het verduurzamen van hun afval en hen te coachen zorgen we voor continue en kwalitatief goede stromen. Deze vervoeren we met vrachtfietsen en elekrische busjes naar de hub waar het grootste deel ter plekke verwerkt wordt. Zo kan bijvoorbeeld van GFT compost gemaakt worden waar kruiden op gekweekt worden en op koffiedik oesterzwammen.
Het huidge systeem is onhoudbaar. De (oa financiŽle) prikkels blijft sterk om materialen als restafval te ontdoen. Onderzoek de waarde van de materialen en wat er ook mee kan en bekijk dan het huidige systeem. Het kan zoveel beter.