Limes Bubble Barrier 441

Onze vorig jaar opgerichte stichting Coast Busters wil een luchbellenscherm realiseren in de Oude Rijn bij Katwijk. Dit moet voorkomen dat plastic afval naar de zee verdwijnt. Naast het scherm, willen we hierbij een educatiecentrum en monitorings/analysecentrum realiseren.
Stop plastic toevoer naar de zee !