Tijd 440

Bemiddeling TIJD biedt bemiddeling in eerlijke huishoudelijke hulp door vraag en aanbod te koppelen en vervolgens te ondersteunen in het afstemmen van verwachtingen, communicatie en evaluatie. Bemiddeling TIJD ondersteunt daarnaast de aanbieders van huishoudelijke hulp in het zich organiseren binnen een coŲperatie. Dit om de sociale zekerheden te organiseren, verbinding en kwalitatieve dienstverlening te ontwikkelen.
Missie: Elk huishouden in Nederland op maat ontzorgen met eerlijke, waardevolle huishoudelijke hulp. Want waar kan een maatschappelijke verandering beter teweeg gebracht worden dan bij je thuis?
Eerlijke, waardevolle huishoudelijke hulp is een essentiŽle schakel in een geŽmancipeerde samenleving.