Dorpslandgoed 427

Een dorpslandgoed is een nieuwe generatie landgoederen. Het kasteel of het landhuis is vervangen door een ecobuurtschap waar jong en oud leven ťn hun eigen landgoed onderhouden.

Het eerste dorpslandgoed wordt op dit moment gebouwd in Flevoland, Oosterwold. Het is 7 hectare groot, telt 82 woningen en een gemeenschapshuis voor prive, werk en landgoedleven.

In de 10 landschapskamers, van elk zoín 4.000 m2 groot wordt stadslandbouw bedreven, denk aan moestuinen, fruitgaarden, dierenweiden, bloemenvelden en natuurlijk speelweiden.

Het eerste dorpslandgoed heet Ďt Eemgoed en wordt medio 2021 opgeleverd. De ambitie van de initiatiefnemers is om nog enkele dorpslandgoederen te realiseren.
Het buitengebied van Nederland leent zich goed voor gemengd gebruik: natuur, agrarisch, wonen ťn beheer van de leefomgeving.