Iedereen heeft een roodroze hart 424

Kinderen zichzelf laten zijn, is erg voornaam voor nu en volgende generaties. Hun vaardigheden en kwaliteiten laten ontspruiten betekent stabiliteit en winst in een samenleving. Er is nog te veel ongelijkheid in de wereld. Het kinderboek "Iedereen heeft een roodroze hart" laat zien dat iemand mag zijn zoals zij of hij is, zonder dat er schade of lijden wordt veroorzaakt. Anders gezegd: Als liefde voorrang krijgt, geven mensen het beste van zichzelf aan de wereld. Een stappenplan met toneelaanwijzingen in het boek zorgt ervoor dat iedere basisschool dit kan toepassen in de klas of gymzaal met Global Goals.
Kinderen die zichzelf mogen en kunnen zijn vanuit hun hart wereldwijd, zijn in staat om het beste van zichzelf aan de aarde te geven.