Pota Products - biobased producten van Fonteinkruid 423

Fonteinkruid ofwel Potamogeton is een waterplant die groeit in het IJsselmeer. In 2015 bleken fonteinkruidsoorten door hun hoeveelheden hinder te vormen voor de pleziervaart. Pota Products wil het Fonteinkruidprobleem omzetten in een circulaire oplossing, bijvoorbeeld voor - vezels, - biochar (houtskool-achtige bodemverbeteraar), - probiotica. Bij het verwerken van Fonteinkruid in biobased producten leg je bovendien CO2 vast. Daardoor is het ook geschikt als klimaatoplossing. In de pilotfase is ons doel het maken van een zeilboot met fonteinkruidvezel: de Klimaat Optimist. Climate Cleanup is de initiatiefnemer van dit project.

Biobased bouwen heeft de toekomst