Future Proof 412

Wij zijn drie studenten die een learning community opzetten verbonden aan het Windesheim, met als doel de enorme kracht van samenwerking en verbinding te gebruiken om oplossingen te vinden voor ofwel de huidige crisis of toekomstige crises. De gedachte erachter is dat wij onze samenlevingen weerbaarder zullen moeten maken omdat er alleen maar meer extreme evenementen zoals de huidige crisis zullen plaatsvinden, en wij ons daarop voor moeten bereiden. Hier is het voor ons vooral belangrijk zoveel mogelijk mensen erbij te betrekken, en wij hebben gemerkt dat er momenteel weinig bestaande structuur is voor mensen die dat zouden willen doen.
Samen staan wij sterker!