Nieuw Groen: CO2-compensatie op Nederlandse bodem 407

Klimaatkans: In Nederland ligt een groot, onbenut potentieel om CO2 vast te leggen in bomen, planten en de bodem. Bijvoorbeeld door het aanleggen van 'tiny forests' in steden en groene daken, het planten van notenbomen, groen beheer van agrarische bodems en het aanleggen van voedselbossen. Nieuw Groen is een online platform dat deze groene initiatieven verbindt met burgers en bedrijven die hun CO2-uitstoot bij hen in de buurt, op Nederlandse bodem willen compenseren. Door de bijdrage van de mensen die hun uitstoot willen compenseren, krijgen de groene initiatieven een financieel steuntje in de rug in de opstartfase.
Kabinet, verdubbel de bijdrage van Nederlandse burgers en bedrijfsleven die investeren in lokale, groene initiatieven waarmee CO2 vastgelegd wordt!