MID MIX technologie 397

VSGM maakt gebruik van een technologie (MID MIX genaamd) waarmee slib verwerkt kan worden tot een nieuwe grondstof.
Het resultaat van deze upcycling levert een circulair eindproduct (Neutral) op dat o.a. gebruikt kan worden als cementvervanger in beton, toepassing in Geo-polymeren en bij bodemstabilisatie. Deze nieuwe upcyclingsmethode zal aanzienlijk bijdragen aan de vermindering van de uitstoot van CO2 en stikstof en daarnaast reductie van energieverbruik bij de upcycling van slib. Onderzoek heeft aangetoond dat tussen 50% en 95% van de CO2 die bij verbranding de atmosfeer in zou gaan, wordt gebonden tijdens het MID MIX proces.


Slibben verwerken naar een circulair eindproduct met een lage uitstoot CO2 en nagenoeg zonder uitstoot van stikstof