Mijn Groene Wijk: actieve participatie voor een duurzame leefomgeving 388

Participatie is een belangrijk thema binnen de omgevingsvisie. Hierbij gaat het om participatie van de gehele samenleving: bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden. Het doel is om gezamenlijk een duurzame leefomgeving te creŽren waarin iedereen zich thuis voelt. Om dit concreet vorm te geven heeft Lentekracht de Mijn Groene Wijk aanpak ontwikkeld. Middels deze aanpak wordt de Ďenergieí in buurt, wijk, dorp of stad opgepakt. Van daaruit worden met alle betrokkenen de stappen gezet om te komen tot realisatie van een duurzaam initiatief. Zo bouwen we samen aan groene bewonersinitiatieven op diverse themaís: klimaat, biodiversiteit, energie, afval, voedsel, en mobiliteit.
Een duurzame leefomgeving realiseren we alleen als iedereen participeert: bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bedrijven.