Het Bouwprogramma 381

Het Bouwprogramma richt zich op de Metropoolregio Amsterdam, deze regio biedt een haalbare schaal om kringlopen in de bouwsector te sluiten. De focus ligt op begeleiding en uitvoering van grote, circulair iconische en/of opschaalbare projecten. We ontwikkelen gereedschap op basis van de behoefte in en vanuit de praktijkprojecten en de opgestelde kennisagenda van onze partners, bouwers en opdrachtgevers. Dit gereedschap toetsen we steeds opnieuw in nieuwe bouw- & ontwikkelopgaven met betrokken partijen uit de bouwindustrie. En delen we open source met iedereen die aan de slag wil met circulair bouwen.
Circulaire gebiedsontwikkeling, nieuwbouw- en renovatieprojecten.