Togethy deelplatform - gezamenlijk betalen voor gebruik 376

Togethy is een deelplatform voor gebruiksgoederen waarbij je niet leent maar gezamenlijk betaalt voor het gebruik. Zodra je klaar bent met het gebruik geef je het betreffende product eenvoudig door aan de volgende. Zo circuleren de spullen door de wijk, van gebruiker naar gebruiker. Togethy houdt bij waar de geregistreerde producten zijn en brengt zo vraag en aanbod bij elkaar. Ook verzorgt het platform de betalingen: je betaalt voor het gebruik (de afschrijving van het product) zolang je het in je bezit hebt. Eerlijker delen dan met Togethy bestaat niet!
Deel in plaats van koop: Massaal delen van spullen zorgt voor een CO2 reductie van 6%!