The Common Ground Garden 353

Door meer groene ruimtes te blijven ontwikkelen met een soortgelijk model als Ďthe common ground gardení, kunnen we een centraal punt worden voor kennisoverdacht over duurzaamheid in de wijk. Zo blijven we duurzaamheid stimuleren omdat we bewoners leren om circulair om te gaan met
grondstoffen en materialen. Na Fase 2.0, de opbouw van deze duurzame en sociale tuin willen we graag
grondstoffen blijven hergebruiken en voorlichting blijven geven.
Door meer sociale (groen)projecten kunnen we de noodzaak van duurzaamheid in de praktijk laten zien