Peter Eisenburger 352

Ik werk samen met een aantal partners aan de realisatie van nog groenere scholen die berusten op de 4 volgende pijlers:
1. ontwerp ecologische school (biophilic grondslag)
2. gezond en groen buiten EN binnenklimaat - hybride klimaatsysteem (planten en event.mechanisch systeem).
3. energie-neutraal
4. groen curriculum gebaseerd op de 17 SDG's
Samen te vatten in de eerder geformuleerde 'Whole School Approach'(o.a.A. Wals)
Onze jeugd intensief betrekken bij verduurzaming van de samenleving.