Oprichting GebiedscoŲperatie Mariahoeve (GCMH) voor inclusieve, integrale en duurzame ontwikkeli 345

Mariahoeve is een focuswijk voor de energietransitie van de gemeente Den Haag. De initiatiefnemers van de GCMH beschouwen de transitie naar een nieuwe energie-infrastructuur als een kans om een structurele basis te leggen voor een inclusieve en duurzame wijk. De energietransitie is ťťn van de grote opgaves. Zij staat niet los van aanpassing aan klimaatverandering, betaalbaarheid van woon- en werkruimte en de versterking van de lokale economie. Door vergroting van kennis, capaciteit en onderlinge samenwerking worden bewoners hoeder van een inclusieve, integrale en duurzame ontwikkeling van de wijk en aanjager van de transitie van een groeieconomie naar een circulaire economie.
Maak ruimte voor en investeer in bewonersinitiatieven als hoeders van inclusieve, integrale en duurzame gebiedsontwikkeling ťn als aanjagers van de transitie van een groeieconomie naar een circulaire economie.