Gebiedsgerichte aanpak voedselomgeving 342

De voedselomgeving is de omgeving waarin de consument voedselkeuzes maakt. Beschikbaarheid, bereikbaarheid en betaalbaarheid van voedsel zijn belangrijke (onbewuste) bepalers van ons gedrag. Zelfs de wel-geÔnformeerde en veranderingsbereide consument valt het zwaar de gezonde en duurzame keuze te maken in een omgeving overheerst door ongezonde, niet duurzame producten. Binnen een begrensd gebied werkt Smaackmakers aan gezonder en duurzamer aanbod. Hoe meer ondernemingen een duurzaam en gezond aanbod neerzetten, hoe meer dit de norm wordt. Hoe meer mensen op meerdere momenten en locaties in aanraking komen met een duurzaam en gezond aanbod hoe aannemelijker dat zij hun norm zullen aanpassen.
"Draai de default om" Een voedselomgeving met gezond en duurzaam aanbod als de standaard.