Moreel besef vlees: je eet niet iets, je eet iemand 341

Vlees is niet duurzaam. Bewustwording helpt. Iedereen die een of enkele dieren verzorgt weet het: elk individueel dier is een persoonlijkheid met een eigen karakter. Voorstel om op producten te vermelden als het dieren bevat: soort dier, waar geboren, hoelang geleefd, onder welke omstandigheden, waar geslacht, hoe gedood?
En later gaan we nog een stap verder: het dier heeft een naam en het karakter wordt beschreven. Clara was lief en geduldig en had een bijzondere band met de boerin, die bij het afscheid huilde: ach beesie, ach beesie, waarom doen ze jou dit aan?
Vega(n) is de norm!