Maak Altena bloeiend en zoemend. 324

Onze vereniging wil de inwoners van de 21 dorpen van onze gemeente Altena (qua oppervlakte de grootste gemeente van Brabant) meer actief betrekken en informeren over duurzaamheid en biodiversiteit.
Tuinbezitters en buurtverenigingen kunnen ook op kleine schaal een grote bijdrage leveren. We willen bloemenzaad aanbieden van een speciaal inheems mengsel dat zorgt voor voedsel voor insecten en overwinterende vogels en bovendien een fraaie aanblik geeft. In plaats van tegels geeft het ook meer grip op water en bovendien bevordert meer groen de leefbaarheid.
Bevorder de samenwerking en relatie tussen boer en burger waardoor we ons meer bewust worden van de invloed van ons doen en laten op onze omgeving en het landschap.