Nederland versneld vergroenen vanuit vastgoedsector 321

Mijn idee is Nederland versneld te vergroenen vanuit de vastgoedsector. Als zelfstandig projectontwikkelaar heb ik een groot netwerk in de vastgoedsector (ontwikkelaars, bouwers en gemeenten). Ik wil organisaties enerzijds vragen standaard ruimte beschikbaar te stellen in hun projecten ten behoeve van de aanplant van een klimaatbos(je) en anderzijds vragen hun CO2-uitstoot te compenseren middels de financiering van de aanplant van bomen in klimaatbossen elders in Nederland.

Ieder klimaatbos is maatwerk, maar de klimaatbossen binnen dit initiatief hebben allemaal een paar overeenkomsten zoals het gebruik van alleen inheems/autochtoon plantmateriaal, aandacht voor de gelaagdheid en het versterken van de lokale biodiversiteit.
Laten we samen Nederland versneld vergroenen!