EERLIJK DELEN 315

Campagne: tegengaan van armoede en ongelijke verdeling in de wereld. Dus halt en ommekeer aan 'rijken worden rijker, armen worden armer'.

Uitvoering: Koop bij elk (voedsel)product nog zo'n zelfde product en doneer dat aan mensen die het minder hebben (bijv. via Voedselbanken) ůf doneer de waarde in geld aan een voedselproject voor arme landen.
Belangrijke stap naar het indammen van ongelijke (welvaarts)verdeling in Nederland en de wereld. Een betere verdeling zal de aanhoudende economischevluchtelingenstroom naar Europa verminderen en ook de daarmee verbandhoudende.problematiek en drama's.