Van achter naar voren 307

Vergroening tegen de klimaateffecten is essentieel. In de bebouwde gebieden zorgen stenen voor
veel warmte in de zomer en problemen met regenwater. Gemeenten zijn hard bezig om te
vergroenen, maar het kan sneller en zo dat iedereen betrokken raakt.
Doelstelling is alle boomspiegels beplant in 2021
Op boomspiegeldag gaat elk kind samen met klasgenoten onder begeleiding van een ouder een
boomspiegel in hun straat beplanten. Bewoners van de straat wordt gevraagd een plant, stek of
bloembol uit de volwassen tuin te doneren. Het plantje wordt letterlijk van achter naar voor
verplaatst. Zo worden de boomspiegels gevuld met bestaande planten.
Vergroenen hoeft niet altijd met subsidies. Met creatieve plannen kunnen we zonder veel geld samen veel bereiken.