Academie voor duurzaam onderwijs 305

Duurzaamheidseducatie voor docenten in het basis- en voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs door middel van online en offline educatieve programmaís op het gebied van duurzaamheid op basis van de zeventien Sustainable Development Goals.
Bijdrage aan missie: Šlle leerlingen in Nederland kunnen over tien jaar het voortgezet onderwijs afronden met kennis over, vaardigheden voor en bereidheid te handelen voor duurzame ontwikkeling ē docenten ontzorgen door middel van cursussen en te helpen met lesmateriaal
Investeer in leren voor duurzaam onderwijs: Duurzaamheid is geen keuzevak