verduurzaam maatschappelijk initiatief 299

Maatschappelijke initiatieven zorgen voor een veerkrachtige samenleving. Maar wie zorgt er voor de maatschappelijke initiatieven? Wij ontwikkelen programmaís voor gemeenten om hen beter te laten aansluiten bij de behoeften van lokale maatschappelijke initiatieven. In deze programmaís wordt samen met deelnemende gemeenten gekeken naar het optimaliseren van de route voor ondernemende bewonersinitiatieven. Een belangrijk onderdeel van de ondersteuningsstructuur is dat iedereen kan leren campagne te voeren voor de realisatie van een idee. Je kan campagne voeren voor geld, middelen of expertise of uiteraard voor de combinatie van deze doelen.
Zorg voor een optimale ondersteuningsstructuur voor maatschappelijk initiatief