50/50 container 278

50/50 container is een plan om de bestaande ondergrondse containers praktischer in te zetten. Deze containers worden (in Den Haag) als paren in woonwijken geplaatst. Aangezien (meer dan) de helft van het huisafval uit PMD bestaat, zou het meer dan logisch zijn om de helft van deze reeds geplaatste containers voor PMD afval in te zetten. Momenteel klopt de verhouding openbare restafval en PMD containers niet met de verhouding huishoudelijk afval die geproduceerd wordt. Deze oplossing is redelijk makkelijk en zonder plaatsing van extra containers uit te voeren. Ophalen van het afval zou wel ander georganiseerd moeten worden.
Er is teveel plastic/PMD afval in de wereld. Wordt het niet bij de bron aangepakt (supermarkten/verpakkingsproducenten), laten we dan in ieder geval de recycling samen goed organiseren en aanmoedigen.