KrijgdeKleertjes 275

De eenvoudigste manier om de kledingbranche te verduurzamen, is te zorgen dat kleding langer gedragen wordt. KrijgdeKleertjes helpt hierbij door op haar website www.krijgdekleertjes.nl mensen de mogelijkheid te geven om de kinderkleding waar hun kind uitgegroeid is aan anderen aan te bieden en om te ruilen voor een pakket in de juiste maat. Ook kan bij de meer dan 30 lokale KrijgdeKleertjes ruilpunten door het hele land heen geruild en/of kleding gedoneerd worden. Op de ruilpunten die door enthousiaste vrijwilligers gerund worden, kunnen ouders elkaar laagdrempelig ontmoeten, gezellig kleding ruilen en hun verhalen en ervaringen delen.
In elk dorp en elke stad een KrijgdeKleertjes ruilpunt om schoon en gecontroleerd hergebruik van kleding te stimuleren en ruilen tot de norm te maken