Gemeentelijke Zero Waste Coaches 271

Op gemeentelijk niveau is er aandacht voor afvalinzameling, afvalscheiding/recycling, en zwerfvuilaanpak. Wij stellen voor dat er vanuit elke gemeente (verplicht) aandacht wordt besteed aan afvalpreventie en hergebruik, middels Zero Waste Coaches.

Zero Waste Nederland kan deze coaches centraal faciliteren en opleiden.

Taken:
- Algemeen: Stimuleren van afvalpreventie en hergebruik, focus op burgers, bedrijvigheid ťn evenementen;
- Verzorgen communicatie: website/campagnes/informatievoorziening openbare ruimte;
- Adviseur en vraagbaak voor ondernemers en burgers;
- Organiseren/faciliteren Zero Waste workshops, gidsentochten, informatieve bezoeken aan afvalverwerkers;
- Uitgifte Zero Waste raamstickers;
- Verbindende factor op gebied van afval/verspilling: inclusief repaircafťs, voedselverspilling, sluikstort, opschoonacties, milieupark en handhaving.

We kunnen lang vůůr 2050 volledig circulair zijn als we ons richten op afvalpreventie.