Elektrische auto's coŲperatief delen 269

Met het coŲperatief delen van elektrische auto's zorgen wij voor schonere lucht, minder productie, meer ruimte voor groen.
Breng People, Planet en Profit in balans.