Easy Housing 262

Gebrek aan betaalbare huisvesting is een wereldwijde uitdaging. Snelle verstedelijking zorgt voor een grote vraag naar betaalbare woningen in stedelijke gebieden. Door klimaatverandering moeten we overstappen op duurzame manieren van bouwen en stoppen met betongebruik. Daarom is er een dringende behoefte aan duurzame bouwoplossingen. Easy Housing is een circulair houten woonconcept dat als bouwpakket in een zeecontainer geleverd kan worden en door de simpele constructie eenvoudig op locatie is op te bouwen met lokale vaklieden. Deze zomer bouw ik het eerste prototype in Nederland als proof of concept. Hiermee hoop ik een steentje bij te kunnen dragen aan betaalbare huisvesting.
Easy Housing is een organisatie die een betaalbaar en duurzaam bouwconcept biedt dat over de hele wereld kan worden verscheept.