Gros Food 243

Gros Food is een creatief bureau dat als doel heeft de duurzame voedseltransitie te versnellen. Want hoewel er al veel gebeurt omtrent de voedseltransitie, dringt de tijd. Daarom helpen wij mensen en organisaties in de gehele keten, van producent tot consument, om de transitie te maken. Zo ontwikkelen we bijvoorbeeld een tool die consumenten helpt minder voedsel te verspillen en anders te kijken naar voedsel, ontwerpen we een programma dat voedselverspilling terugdringt op kindercentra en denken we na over nieuwe vormen van retail en landbouw. Onze creativiteit en vakoverstijgende kennis zijn hierin de sleutel.
Gros Food ontwerpt en ontwikkelt oplossingen voor een duurzaam voedselsysteem.