Plennid 223

Plennid maakt organische grondstofketens sluitend door de toepassing van circulaire modellen. We hebben hiervoor als adviesbureau een unieke positie ingenomen in het ecosysteem van Ďgroeneí reststromen. Wij adviseren overheid, aannemers en verwerkers die zich bezighouden met deze stromen, hoe ze gezamenlijk de keten anders kunnen organiseren om zo een optimale waardering van het materiaal te realiseren. Wij onderscheiden ons van de markt door een nieuwe kijk te geven op de huidige manieren van werken in de groene branche en deze om te zetten in structuren die zorgen voor winstgevende duurzaamheid.
Plennid maakt grondstofketens circulair, van ontwikkeling tot realisatie.