Bureau voor fietsstimulering triple Joy 181

triple Joy zet zich in voor een positieve impact van de fiets op mens, milieu en maatschappij. De themaís gezondheid, mobiliteit en duurzaamheid spelen hierin een hoofdrol. Tegenwoordig is het bedrijf steeds meer het onafhankelijke aanspreekpunt voor iedereen die iets met fietsen wil in de provincie Utrecht. Door deze regionale focus kan een steeds betere bijdrage geleverd worden aan gezond stedelijk leven. Er worden diverse soorten activiteiten uitgevoerd voor opdrachtgevers zoals beleidsondersteunend, community building, content creatie, presentaties, workshop, activatieprogrammaís, trap tochten enzovoorts. De klantenkring concentreert zich in lokale en regionale overheden, sociale partners en andere organisaties in de triple helix.
Groene, gezonde en slimme routes ontdek je samen!