KipEigen 165

KipEigen is een kleinschalig, lokaal initiatief, op basis van CSA (community supported agriculture). De consument is mede eigenaar van het project, waardoor verbinding ontstaat met haar voedsel. Ook verbindt KipEigen natuur en landbouw, door agro-ecologische principes. We hebben een minder productieve dubbeldoelkip, gehouden in een fruitboomgaard, met een mobiel nachthok. Gťťn mestprobleem, maar gezonde bodem. De kippen sluiten samen met de tuinderijen lokale kringlopen, door restgroente, mest en plaagbestrijding. Vanuit KipEigen worden anderen geadviseerd. Doel is meer mensen bewustmaken over verduurzaming van onze voedselproductie. De impact van keuzes op voedselgebied zijn namelijk onlosmakelijk verweven met de natuur om ons heen!
Kippenhouderij KipEigen sluit lokale kringlopen met agro-ecologische principes als uitgangspunt.