Straatboer 144

Stichting Straatboer wil op een sociale en inspirerende manier stedelijk gebied vergroen(t)en samen met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een van de voorbeeldprojecten is het initiatief De Bonenparade. Hierbij wordt op bedrijventerreinen de Ė vaak Ďblokkendoosachtigeí omgeving Ė zoveel mogelijk bloemen en groenten geteeld en wordt het kantoorpersoneel daar zoveel mogelijk bij betrokken. Biodiversiteit stimuleren, bewustwording over lokale en duurzame voedselproductie, klimaatadaptatie en waterbuffering zijn de drijfredenen voor het bestaan van de stichting. Bekijk ook onze websites: www.straatboer.nl of www.bonenparade.nl.
De Straatboer: voor het vergroenten van de omgeving!