Micha Nederland 126

Micha Nederland heeft als doel om onder kerken en christenen bewustwording te creŽren over duurzaam en eerlijk leven. Dit wordt gedaan door als netwerk materialen en tools te ontwikkelen waarmee een kerk en haar mensen het gesprek over aan kunnen gaan met betrekking tot themaís als klimaatverandering, armoede en voedsel. Het doel is om mensen niet alleen aan te zetten om te praten, maar juist ook te ondersteunen en te inspireren om stappen te zetten. Zo is de Micha Cursus ontwikkeld om met een groep stap voor stap te ontdekken hoe je verschil kan maken door je leven te verduurzamen.
Micha Nederland verbindt, inspireert en activeert kerken en organisaties om actief christen te zijn in deze wereld met oog voor mens en natuur.