Eerlijke Jongeren voor Ouderen 120

Eerlijke Jongeren voor Ouderen (EJVO) is als stichting opgericht om ouderen steun te bieden bij het onderhoud van hun levensbehoeften. Hierdoor wordt aan ouderen de mogelijkheid geboden om gelukkig en waardig oud te worden. Deze steun wordt geleverd door jongeren. Het samenbrengen van jong en oud samen zorgt voor het overbruggen van generaties. Bovendien is dit voor jongeren een kans om te leren van hun medemens en om ervaring op te doen door anderen te helpen. Het doel is om een sociale band tussen mensen bouwen die leidt tot een beter, gelukkiger en waardiger leven voor zowel oud als jong.
Eerlijke Jongeren voor Ouderen (EJVO) heeft als missie het volwaardig ondersteunen en assisteren van ouderen, zodat ook zij waardig en eerbiedig kunnen leven.