Agroforestry 101

Alles komt samen in de natuur. Dat is de basis van ons bestaan. Verstegen heeft besloten zo veel mogelijk van haar grondstoffen te gaan sourcen uit agroforestry programma's. Zo'n systeem is gebaseerd op een regeneratief design waar mee de bodem actief verbeterd wordt, er geen chemicaliŽn gebruikt worden, de biodiversiteit bevordert, CO2 afgevangen wordt. Daarnaast betekent dit risicospreiding voor de boeren en daarmee inkomensverbetering. We focussen op training en het bieden van microfinanciering.
Regeneratieve landbouw is het antwoord voor de toekomst, het faciliteren hiervan zou een actieve rol van de overheid moeten zijn.