Holland Houtland boeren blijven boeren, bouwers blijven bouwen 100

Holland Houtland maakt nieuwe ketens en kringlopen #kringlooplandbouw: Boeren blijven boeren, bouwers blijven bouwen. Met het lokaal verbouwen van plantaardige biobased bouwmaterialen als verbindende factor. Bouwen met hout, hennep, vlas, stro etc ect voor utiliteitsbouw, woningcorporaties en projectontwikkelaars. Door opschalen van biobased bouwen wordt stikstofprobleem op 2 manieren getackeld, de bouw kan door en biedt omschakeling voor veeteelt gerelateerde boeren. Wij maken de markt zichtbaar en verbinden vraag en aanbod en bouwen aan de Campina voor biobased bouwen.
Als alle nieuwbouw de komende 10 jaar, met lokale biobased materialen wordt gebouwd wordt in een keer de gehele klimaatakkoordopgave voor de gebouwde omgeving gerealiseerd.