De kracht van kleding bij mensen met een beperking 099

Dress Case laat je vanuit verschillende invalshoeken en met een open vizier kijken naar de rol van kleding bij mensen met een beperking. Binnen zorginstellingen en op individueel niveau. De juiste kleding draagt bij aan het behouden van je eigen regie, gelijkwaardigheid, eigenheid, aandacht en er mogen zijn. Door middel van workshops binnen zorginstellingen en kledingplannen op maat bij individuen wil Dress Case een bewustwordingsproces op gang brengen over de kracht van kleding zodat kleding kan worden ingezet ten behoeve van het welzijn van mensen met een beperking. Dankzij kleine aanpassingen worden bijzondere resultaten bereikt en duurzaamheid nagestreefd.
De Kracht van Kleding-filosofie voor mensen met een beperking draagt bij aan duurzame kledingaankopen, een duurzaam gebruik van kleding en een duurzame relatie tussen cliŽnt, familie en professional.