Verduurzamen vaarrecreatie 097

Het bij Gemeenten en lokaal openbare plaatsen zoals havens voorzien in faciliteiten voor de recreatieve en beroepsvaart met walstroom voorzieningen die bijdragen aan lokale economische ontwikkeling, water- en luchtkwaliteit en werkgelegenheid. Voorbeelden zijn onder meer Haarlem, van Scheveningen, Rotterdam en de cruise terminals in Amsterdam. Een ROI index (hefboomeffect op de investering) van meer dan vijf is haalbaar. Los van de kwalitatieve componenten.
Water winst.