Gewoon Binck Sociaal Vergaderen 069

We stimuleren mensen met een verstandelijke beperking om te werken in de maatschappij. Hierdoor ontstaan mooie contacten, een nieuw netwerk en de deelnemers groeien in hun zelfstandigheid, weerbaarheid en krijgen meer zelfvertrouwen.Zo leren zij zelf en de mensen in de maatschappij dat ze veel meer kunnen dan gedacht.
Of het nu een vrijwilligerswerkplek op vaste dagen is of werk op aanvraag om te ondersteunen bij een vergadering of een event.
Wij begeleiden nu 8 deelnemers maar willen graag dat er nog veel meer clienten deze mooie kans krijgen.
Betrek ook mensen met een verstandelijke beperking in de maatschappij.