lokaal produktief 004

Naast het lokaal energie-opwekken, zou er misschien gekeken kunnen worden in hoeverre arbeid meer lokaal verricht kan worden. Gebruik makend van de ervaring met thuiswerken tijdens de coronacrisis, kunnen wellicht werkplekken lokaal georganiseerd worden.
Gevolg: vastgoed beschikbaar voor woningen, minder woonmigratie ivm werk(meer woningen beschikbaar voor oa leraren en meer spreiding van groeicentra), toegang grotere arbeidsmarkt (meer kansen voor bijvoorbeeld noordelijke provincies), meer spreiding lokale energievraag, pandemiebestendig
Hutjemutje is zů 2019