Sociale tuinen 506

Wijken met een lage sociaal economische status kennen een grote verscheidenheid aan problematiek. Veel van die problematiek bevindt zich ŗchter de voordeuren, maar een deel is zichtbaar in de omgeving, rond de woningen, in de wijken. Voor corporaties lastige problemen om aan te pakken. Hoe motiveer je mensen om te veranderen? Welke middelen zijn voorhanden? Hoe krijg je mensen in beweging? Wat wil je eigenlijk veranderen?

Met de sociale tuinen gaan we aan het werk met dit gegeven. Samen met allerlei partners. Nieuwe samenwerkingen worden opgestart en is er aandacht voor de mensen en voor natuur & milieueducatie en duurzaamheid.

❤️Echte aandacht voor mensen, met een sociaal en groen hart 💚