Future Proof Shipping 499

De scheepvaart industrie transporteert 90% van onze goederen . Ookal is het de minst vervuilende wijze van transport, de scheepvaart stoot een schadelijke hoeveelheid broeikasgassen uit.

Ons doel is om de internationale scheepvaart van fossiele brandstof af te helpen door innovatieve technieken die het gebruik van hernieuwbare energie op schepen mogelijk maakt te valideren.

Wij slaan de brug tussen lab-stage innovaties en de markt door innovatieve energie-dragers (waterstof) te operationaliseren op handelsschepen. Hiermee verlagen wij het risico v/d scheepvaart om op hernieuwbare energie bronnen over te stappen. Ons uiteindelijke doel is de gehele scheepvaart van fossiele brandstof afkrijgen in 2040.
Future Proof Shipping krijgen jullie de globale scheepvaart industrie van fossiele brandstof af!